#Yetkiler > Sunucu Gruplarına Tıklayın.


#Kanal Grupları Altındaki Boşluğa Sağ Tıklayın Ekle Butonuna Tıklayın.

#Grubu oluşturun.

#Buradan Yetkileri Ayarladıktan Sonra Onayla Butonuna Tıklayın.